Geopark Det Sydfynske Øhav udnævnt til UNESCO Global Geopark

Geopark Det Sydfynske Øhav blev udnævnt til UNESCO Global Geopark ved UNESCO Executive Board’s forårsmøde i Paris.
Med udnævnelsen følger en anerkendelse af områdets store betydning for at forstå den naturhistoriske og geologiske udvikling i både Danmark og verden.

PF UNESCO GLOBAL GEOPARK DET SYDFYNSKE ØHAV (2)

UNESCO er FN’s organisation for uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation og har blandt andet til opgave at udpege områder med særlig betydning for forståelsen af den verden, vi lever i.

Sammen med 17 andre geoparker fra hele verden bliver Geopark Det Sydfynske Øhav nu en del af listen over UNESCO Global Geoparker, som er internationalt anerkendt for unik geologi, natur og kulturarv. Geopark Det Sydfynske Øhav er den tredje danske geopark på listen. De to andre er Geopark Odsherred og Geopark Vestjylland.

– Det er svært at få armene ned på en dag som i dag. Det er kulminationen på mange års hårdt arbejde med at dokumentere og formidle landskabernes geologiske historie såvel som kulturarven på Sydfyn og omkring Det Sydfynske Øhav. Området fortæller for eksempel om dramatiske havstigninger i slutningen af sidste istid og om tilblivelsen af et helt særligt landskab, som gør det muligt at forstå sammenhængen mellem naturen og den kultur, som efterfølgende er opstået, siger Rasmus Elmquist Casper, sekretariatsleder for Geopark Det Sydfynske Øhav.


Nyheden glæder også kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M).
– Jeg jubler – det er fantastisk for Sydfyn. Jeg vil gerne udtrykke min respekt for det store arbejde, som Geopark Det Sydfynske Øhav sammen med kommunerne har gjort for at blive anerkendt af UNESCO. Nu har vi tre geoparker i Danmark med unikt landskab og geologi, som har præget den måde, vi lever og udvikler os på. Som kulturminister glæder det mig naturligvis også, at der i den sydfynske geopark er fokus på at formidle områdets særlige kulturarv. Det gælder både herregårde, charmerende bindingsværkshuse og søfartshistorie og nye, levende kulturoplevelser, for eksempel en skulpturpark under havets overflade. Det åbner masser af muligheder til glæde for de lokale og for besøgende, siger han.

En geopark er et geografisk område med særlig geologisk betydning og en stærk kulturarv. Geoparker har stor videnskabelig og kulturhistorisk værdi, fordi de giver et unikt indblik i naturfænomener og miljøprocesser, som over hundredtusinder af år har skabt landskaber og præget biodiversitet og naturgrundlag.


Historiske levn fra fortiden
Den sydfynske geopark strækker sig over et stort areal af både land og vand på tværs af Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner. Geoparken indeholder både den berømte randmoræne, De Sydfynske Alper og Det Sydfynske Øhav, som er et af verdens største oversvømmede istidslandskaber med 55 øer og holme.

I den østlige ende af Geoparken finder man Danmarks største sten på land, Damestenen, som måler 46 meter i omkreds og har en synlig højde på 10 meter. Damestenen blev formentlig aflejret af is-strømme under den sidste istid cirka 17-19.000 år før nu.

Ifølge Elsebeth Gerner Nielsen, formand for Den danske UNESCO-nationalkommission, er det gode eksempler på, hvorfor Det Sydfynske Øhav er unikt.

– UNESCO udpeger kun geoparker til listen, når de har tænkt sig rigtig godt om og overvejet alle perspektiver. Når Det Sydfynske Øhav klarer sig gennem nåleøjet, betyder det, at området kan gøre os klogere på både fortiden og fremtiden. Det er helt unikt og et eksempel på, hvordan man skaber bæredygtig udvikling. Det giver håb og er et fantastisk eksempel til efterfølgelse, siger hun.

Formand for bestyrelsen i Geopark Det Sydfynske Øhav og borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, Hans Stavnsager, er stolt af det samarbejde på tværs af kommuner og aktører, som har ført til udnævnelsen.

– En UNESCO Global Geopark omsætter FN’s 17 verdensmål og UNESCO’s værdier til konkret lokal udvikling. Det kræver ressourcer, tid og samarbejde, og derfor havde udnævnelsen heller aldrig været muligt uden store bidrag fra både de fire kommuner og partnerkredsen om geoparken. På vegne af menneskene bag det store, fælles arbejde er jeg stolt over, at det er lykkedes, siger han.

Svendborg Kommunes borgmester Bo Hansen er også glad for anerkendelsen fra UNESCO.Personligt er jeg hamrende stolt over, at Svendborg er med til at levere et centralt argument som minikulturhovedstad og landets måske mest autentiske og mest levende havnemiljø. Samtidig får vi nu international anerkendelse af, at hele vores område er helt specielt, og det tror jeg kommer til at gøre en forskel også for vores iværksættermiljøer. Lokal stolthed og iværksætteri går hånd i hånd. Og nu har vi UNESCO’s ord for, at der er noget at være stolt af.

Katja Moesgaard, adm. direktør for Visit Denmark, supplerer:– UNESCO er et anerkendt brand, og deres blåstempling betyder, at man tilbyder et produkt i verdensklasse. Det ved turisterne godt, og derfor får Geopark Det Sydfynske Øhav en langt større tiltrækningskraft med en UNESCO-titel. Ud over anerkendelse giver titlen også et stærkt afsæt til at folde geoparkens unikke historie ud på en ny måde, der involverer og engagerer turisterne.

Efter dette års UNESCO forårsmøde er der nu 213 geoparker på verdensplan fordelt på 48 lande. Udover Geopark Det Sydfynske Øhav er også Geopark Odsherred (siden 2014) og Geopark Vestjylland (siden 2020) på listen.


Hvad er UNESCO?
UNESCO er FN’s organisation for uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation og arbejder for, at kerneværdier som kvalitetsuddannelse, demokrati og beskyttelse af natur- og kulturarv former alle menneskers liv og hverdag.  UNESCO udpeger områder med særlig betydning for forståelsen af den verden, vi lever i. For eksempel UNESCO Verdenskulturarv, UNESCO Biosfæreområder og UNESCO Global Geoparks. Når et område opnår UNESCO-udnævnelse, er det en anerkendelse af stedets unikke kendetegn og betydning for menneskehedens fortid og fremtid. Samtidig er det en anerkendelse af, at stedet har særligt gode forudsætninger for at udvikle tilgange, metoder og projekter i forhold til at virkeliggøre FNs 17 Verdensmål på lokalt plan.


Hvad er en UNESCO Global Geopark?
UNESCO Global Geoparker er områder med smukke landskaber, vild natur og levende kulturhistorie, som har betydning for international forskning på grund områdernes kulturhistoriske værdi. Mens stederne på UNESCO Verdensarvsliste er kendetegnet ved at skulle beskyttes og bevares, adskiller UNESCO Global Geoparker sig ved at give unikt indblik i naturfænomener og miljøprocesser, som over hundredtusinder af år har skabt fundamentet for udvikling i kultur og landskaber. Derudover udpeges områderne på grund af deres arbejde med at etablere stærk lokal organisering, som understøtter bæredygtig udvikling. Det kan for eksempel være i forhold til at skabe balance mellem naturbeskyttelse og aktivt udeliv, bæredygtig turisme- og erhvervsudvikling samt formidling og undervisning for alle.

 

Danske UNESCO Global Geoparker

 

Geopark Odsherred
Geopark Odsherred er Danmarks første Geopark og UNESCO Global Geopark siden 2015. Området omkring Vejrhøj og generelt de tre store randmoræner, Odsherredbuerne, skubbet op foran isranden, er uden sidestykke de mest iøjefaldende sites; alene i kraft af højden og udsigten ud over store dele af Geoparken. Udpegningen har betydet, at lokale i meget større omfang knytter en egnsstolthed til landskabet og områdets kulturhistorie. Og at man under begrebet ‘geopark’ har fået samlet en lang række indsatser, der samlet løfter området.


Geopark Vestjylland

UNESCO Global Geopark Vestjylland er en stor geopark i Nordvestjylland. Geoparken rummer alle arealer i Lemvig, Struer og Holstebro Kommunes samt et meget stort areal ud i Nordsøen og i den sydlige del af Limfjorden. Hovedopholdslinjen, hvor isen gik til under sidste istid, er Geopark Vestjyllands rygrad. Enorme ismasser har formet landskabet i geoparken og store floder, kystprocesser og vind har skabt det nuværende storslåede vestjyske geopark-landskab.


Internationale UNESCO Global Geoparker

På listen over UNESCO Global Geoparker finder man blandt andet:

  • Dak Nong UNESCO Global Geopark, Vietnam, som ligger tæt på Ho Chi Minh City og landets mest omfattende netværk af underjordiske vulkanaske huler.
  • English Riviera UNESCO Global Geopark, Storbritannien, som er kendt for sine 350-400 millioner år gamle kalksten.
  • Jeju Island UNESCO Global Geopark, Sydkorea, som udover at være en Global Geopark også er en yndet turistattraktion på grund af sit vulkanske landskab, Jeju Volcanic Island og Lava Tubes World Heritage Site.
  • Granada UNESCO Global Geopark, Spanien, som ligger tæt på den historiske by Granada og byder på unikke landskaber og en beliggenhed tæt på UNESCO World Heritage-område Alhambra.

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment