Skal Ulbølle Vandværk nedlægges efter 88 år?

På en ekstraordinær generalforsamling d. 29. maj 2024 skal andelshaverne i Ulbølle Vandværk beslutte, om de vil lægges sammen med Vester Skerninge Vandværk. Bestyrelsen opfordrer alle til at komme og afgive deres stemme.
image001

AF BESTYRELSEN I ULBØLLE VANDVÆRK

 

Forurenet grundvand betyder midlertidig forsyning fra Vester Skerninge Vandværk

Siden 2022 har Ulbølle Vandværk ikke kunnet levere rent drikkevand vand til dets andelshavere (i Ulbølle), da den eneste drikkevandsboring blev lukket grundet påvisning af rester af pesticidet bentazon. Der er ingen umiddelbar udsigt til, at denne forurening forsvinder. Forureningen kan ikke oprenses, da den sandsynligvis stammer fra en gammel losseplads nord for Ulbølle og nu findes i grundvandsmagasinerne.

Ulbølle Vandværk har eksisteret siden 1936 og har leveret drikkevand til dets borgere fra i alt tre boringer. Men siden 2014 har Ulbølle Vandværk kun haft én drikkevandsboring, som kan levere vand i store nok mængder.  Men siden indvindingen af vand fra den sidste boring blev stoppet i 2022 har beboerne i området modtaget drikkevand fra Vester Skerninge Vandværk på en midlertidig vandforsyning.

Hermed er Ulbølle Vandværk en del af en større tendens, da hundredvis af andre boringer i Danmark, de seneste er lukket på grund af fund af pesticidrester. Faktisk blev der i 2022 for første gang fundet pesticidrester i over 50 % af drikkevandsboringerne i Danmark ifølge Miljøministeriet. Mange små lokale vandværker lægges i disse år derfor sammen om færre drikkevandsboringer.

 

Fremtiden for vores drikkevandsforsyning
Bestyrelsen vurderer at et lille vandværk som Ulbølle ikke har råd til at igangsætte et større arbejde med at undersøge potentialet for at lave nye drikkevandsboringer i lokalområdet. Dette vil kræve meget store investeringer og ikke nødvendigvis lede til, at der identificeres grundvandsmagasiner, der ikke er forurenede.

På generalforsamlingen d. 20. marts præsenterede bestyrelsen derfor tre muligheder for vandværkets fremtid: At rense det forurenede vand, at omdanne vandværket til et distributionsselskab, som udelukkende køber vand fra Vester Skerninge Vandværk og distribuerer det til borgerne i Ulbølle, eller at lave en sammenlægning med Vester Skerninge Vandværk og hermed nedlægge Ulbølle Vandværk.

Bestyrelsen forklarede alle tre muligheder, og der blev herefter diskuteret økonomiske konsekvenser, fremtidig forsyningssikkerhed, vandkvalitet, samt andre styrker og udfordringer ved mulighederne.

Bestyrelsen har løbende haft møder med Vester Skerninge Vandværk for at sikre at de er positivt stemt overfor en eventuel sammenlægning. Vester Skerninge Vandværk har på den seneste generalforsamling d. 21. marts indikeret, at de kan acceptere en sammenlægning, og at to medlemmer af Ulbølle Vandværks bestyrelse kan træde ind i bestyrelsen af Vester Skerninge Vandværk for en kortere periode for at sikre en god overlevering af vandværket.

Mødet sluttede med en afstemning blandt de fremmødte, som viste at der var stor tilslutning til en sammenlægning.

 

Hvordan ser fremtiden ud ved en sammenlægning?
På den ekstraordinære generalforsamling d. 29. maj, skal den endelige beslutning om sammenlægningen vedtages. Dette kræver at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget om sammenlægning. Bestyrelsen ønsker, at så mange af vandværkets andelshavere som muligt møder op, for at tage del i denne store beslutning om vores fælles vandværk.

– Det er en stor beslutning at nedlægge et så gammelt anlæg, der i alle år har haft stor opbakning fra lokalsamfundet, siger Steen Ladefoged som har været bestyrelsesformand i 25 år.

Hvis beslutningen om sammenlægning endeligt kan vedtages, vil bestyrelsen arbejde mod at sammenlægningen udføres i løbet af 2024. Dette vil blandt andet kræve, at der skal laves en ny forsyningsledning fra Vester Skerninge Vandværk til Ulbølle, da den nuværende ikke har tilstrækkelig kapacitet. Prisen for vand vil herefter følge raterne, som Vester Skerninge Vandværk udstikker. Dette betyder for nuværende, at den faste bidragssats stiger fra 500 til 800 kroner årligt, mens vandprisen vil være den samme.

 

Mød op!
– Det er vigtigt, at vi er mange, som interesserer os for at sikre rent og sikkert lokalt drikkevand, nu og i fremtiden, siger Steen Ladefoged. Derfor ønsker bestyrelsen at mange af vandværkets andelshavere kommer og stemmer. Alle husstande, der er tilkoblet vandforsyningen fra Ulbølle Vandværk, er stemmeberettigede med én stemme per vandmåler. Bestyrelsen vil stå til rådighed for at besvare så mange spørgsmål som muligt angående en eventuel sammenlægning, for at sikre at lokalsamfundet føler sig trygge og kan bakke op om beslutningen.

På billedet ses Preben Sørensen, vandværksbestyrer og kasserer siden 2008, sidde med hånden på hanen der lige nu sikrer nødforsyningen af vand fra Vester Skerninge Vandværk, mens Steen Ladefoged, bestyrelsesformand siden 1999, ser til. I baggrunden ses de to pumper, som pumper vand op fra boringen i Ulbølle, der for nuværende er lukket ned.

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment