Stor økonomisk håndsrækning fra "idrætslegat"

Fem langelandske foreninger med svømning, roning og ridning på programmet modtager 746.995 fra fond under opløsning – Kajak Langeland får råd til ny flydebro til stor glæde i Rudkøbing Havn.
Skærmbillede 2024-06-18 kl. 22.04.16

AF ERIK JØRGENSEN

 

Da bestyrelsen i Fonden Harald og Hedvig Kristensens Mindelegat til almennyttige formål fik grønt lys af Civilstyrelsen til at opløse det langelandske legat og uddele større beløb fra grundkapitalen, og ikke kun årets overskud, var der ikke langt fra tanke til handling.

Bestyrelsen kom med en opfordring: Søg penge til større aktiviteter og projekter! Der kom syv ansøgninger, og fem lokale foreninger, der lever op til fondens formålsparagraf om at yde økonomisk støtte til roning, svømning og ridning, fik tildelt tilsammen 746.995 kroner. En mærkbar forbedring af legatportionerne i forhold til tidligere år. To ansøgere fik afslag.

Uddelingen blev markeret med fællesfoto i forbindelse med en familiedag på Rudkøbing Havn tidligere på måneden.

Kajak Langeland: 280.000 kroner til en ny flydebro/jollebro ved slæbestedet i Rudkøbing Havn.

Lohals Sejlklub: 14.000 kroner til to nye havkajakker.

Rudkøbing Roklub: 205.000 kroner til ny robåd og fire årer.

Bøstrup Idrætsforening, der gør det i svømning: 150.000 kroner til diverse svømmeudstyr.

Danske Handicaporganisationer, DH Langeland: 98.000 kroner til nye strandmåtter til Bjørnhøj Strand ved Ristinge.

 

– Foreningerne på Rudkøbing Havn er meget glade og taknemlige for den fine donation på 280.000 kroner, fordi det gør det muligt at udskifte den gamle og for længst udtjente bro ved slæbestedet i Lagunen ved Sejlklubben. Uden denne donation ville det ikke være muligt, da Langeland Kommune ikke har mulighed for at udskifte den gamle bro. Prisen for en ny betonbro beløber sig til 384.000 kroner, og restbeløbet finansieres af andre fondsmidler, oplyser Poul-Egon Jørgensen fra Kajak Langeland.

 

– Udover foreningerne på Rudkøbing Havn vil mange andre også få stor glæde af den nye bro, ikke mindst skolerne og ungdomsskolen samt borgere og turister, som besøger Rudkøbing Havn.

Poul-Egon Jørgensen forventer at kunne tage den nye bro i brug i slutningen af året…

Legatbestyrelsen er meget tilfreds med, at det på denne måde lykkedes at “sætte kronen på værket”.

 

– Det er en fornøjelse at kunne bidrage med en mærkbar støtte til de fem projekter, og der er fortsat pengene tilbage i fonden til uddeling i foråret 2025, oplyser bestyrelsesformand Jesper Skovhus (LA).

 

Poul-Egon Jørgensen fra Kajak Langeland på den gamle flydebro, som det nu bliver økonomisk muligt at udskifte med en ny og mere stabil en af slagsen til glæde og gavn for alle havnens brugere.
Foto: Erik Jørgensen

 

 

Skiftende bestyrelser i Harald og Hedvig Kristensens Mindelegat til almennyttige formål har siden 2009 ydet økonomisk støtte til langelandske idrætsforeninger fra årets overskud, hvilket har begrænset mulighederne, fordi de beløb, det har været muligt at uddele, har ikke stået mål med ansøgningerne. Derfor vurderede legatbestyrelsen sidste år, at langt de fleste ansøgninger på intet tidspunkt ville kunne efterleves fuldt ud på beløbet, og at der ikke længere var et rimeligt forhold mellem fondens formål og formue. Ansøgningen om opløsning til Civilstyrelsen var begrundet med fondens beskedne formåen. Eksempelvis i 2021 var der 26.000 kroner til uddeling og tre ansøgninger på tilsammen 70.800 kroner, og i 2023 var der 35.000 kroner at gøre godt med og to ansøgninger på i alt 98.000 kroner.

 

 

Fakta:
Fonden Harald og Hedvig Kristensens mindelegat til almennyttigt formål blev stiftet i 2009 med en grundkapital på en million kroner. Formålet er at give støtte fra fondens årlige overskud til langelandske idrætsforeninger inden for ridesport, roning og svømning. Fondens hjemsted er Langeland Kommune, og gennem årene har kommunalbestyrelsen udpeget tre medlemmer til bestyrelsen. Aktuelt er det Jesper Skovhus (LA), formand, Nynne Printz (SF), næstformand, og Erik Hye Jørgensen (SF).

Historikken går tilbage til oktober 2008, da 88-årige Hedvig Kristensen døde på Ærø uden at efterlade sig børn eller andre livsarvinger. Hedvig Kristensen var opvokset på Langeland og fastholdt en livslang hengivenhed for øen og foreningslivet. Da hendes mand Harald Kristensen døde i 1996, oprettede hun et testamente, som fastslog, at der skulle stiftes to fonde af hendes efterladte bo.

Den anden fond, Harald og Hedvig Kristensens mindelegat til opfindere og iværksættere inden for kommunikationsudstyr, fortsætter som hidtil med fokus på støtte til dataudvikling og innovationer, der kan gavne folk i deres dagligdag.

Siden 2009 er der uddelt samlet 1,2 millioner kroner til langelandske idrætsforeninger men roning, svømning og ridning på programmet.

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment