Nybyg på efterskole booster økonomien på Langeland

Langelands Efterskole udvider med nyt byggeri. Fokus er sat på brug af lokale ressourcer og håndværkere, og det kan sende Langelands samlede økonomi i en positiv spiral.
FOTO - Nybyg på efterskole booster økonomien på Langeland

AF KIM BASSE

Langelands Efterskole skal bygge nyt. Dels er nogle af de gamle rammer på skolen utidssvarende, og samtidig ønsker efterskolen at øge antallet af elever. Derfor har skolen behov for nye undervisningslokaler.

Det særlige fokus, Langelands Efterskole har på elevdemokrati og bæredygtighed gør, at skolen har dannet partnerskab med Lendager arkitekter. Arkitektvirksomheden er kendt i byggebranchen for sit innovative fokus på bæredygtighed.

Bæredygtighed og dermed brug af lokale ressourcer og håndværkere bliver derfor også et hovedfokus, når byggeriet starter. Det fortæller Niklas Nolsøe, der er direktør for forretningsudvikling i Lendager Arkitekter til Langelandstidende.

“Den lokale forankring er vigtig. Det, at man bruger lokale håndværkere og lokale ressourcer, taler rigtig godt ind i at skabe et bæredygtigt byggeri, fordi afstanden, som både materialer og mennesker skal fragtes, bliver mindre. Det giver mindre udledning af CO2 og miljøskadelige partikler. Derfor håber vi meget, at alle processer i byggeriet bliver så lokalt som muligt”, siger han.

 


Illustration: Lendager Arkitekter

 

Lokalt fokus giver positive økonomiske sidegevinster
I de senere år har tanker om cirkulært byggeri vundet stort indpas i byggeriet. I den forbindelse har Lendager Arkitekter screenet Langeland for tomme bygninger, som kan genanvendes i byggeriet på Langelands Efterskole.

I den forbindelse har Lendager Arkitekter screenet øen for ressourcer. Det gælder både i forbindelse med byggematerialer, som i høj grad forventes at blive genanvendte byggematerialer samt kommende samarbejdspartnere. Her råder Langeland ifølge screeningen over stærke lokale ressourcer.

Prisen for byggeriet er endnu ikke offentliggjort. Det afhænger blandt andet af, hvor stort et beløb der kan rejses igennem fonde. Men med nedrivning af tomme bygninger på øen som en del af projektet, forventes økonomien i det at være anseligt.

Netop byggeriets fokus på brug af lokale ressourcer og virksomheder kan blive en langsigtet gevinst for øen. For med brug af lokale aktører bliver pengene i høj grad også på Langeland til gavn og glæde for hele samfundet. Det mener formanden for Rudkøbing Handelsstandsforening, Birger Andersen:

“Al positiv omtale er godt, og alle nye tiltag har betydning. Det er vigtigt med gang i erhvervslivet, for hvis den lokale håndværker tjener penge, har det også en positiv effekt på handlen. Det kan få stor betydning på øen”, siger Birger Andersen.

 

Byggeri med potentiale til stor international opmærksomhed
Byggeriet på Langelands Efterskole falder godt i tråd med kommunens fokus på bæredygtig udvikling, som også er nævnt i øens planstrategi fra 2023. Her garanterer Langeland Kommune, at øen opnår CO2-neutralitet inden 2040.

Her er byggerier et rigtig godt sted at spare, da 30 procent af hele Danmarks samlede CO2-udledning kommer direkte eller indirekte fra bygge- og anlægsbranchen. Her er beton en stor CO2-synder, da det udgør helt op mod 60 procent af materialerne, som anvendes i nye byggerier.

Fravalget af eksempelvis beton i byggeriet på Langelands Efterskole og det store fokus på genbrug gør derfor ifølge Niklas Nolsøe fra Lendager Arkitekter, at byggeriet har “potentiale til at få stor international opmærksomhed”.

 

Om byggeriet på Langelands Efterskole

Byggeriet på Langelands Efterskole omfatter:

Fem nye undervisningsrum til 20-30 elever.

Et væksthus med et grønt opholdsrum for eleverne.

Opdatering af 6 elevværelser i fløj C.

Byggeriet skal i høj grad opføres af genanvendte byggematerialer.

En screening, Lendager Arkitekter har lavet på Langeland, viser at:

27 procent af øens huse står tomme eller er helt forladte.

Op imod 13 procent af husene er i så dårlig stand, at de er egnede til nedrivning.

Efter, at landsbyfornyelsespuljen 2021 er blev udmøntet, er der samlet 12 millioner kroner til nedrivning og byfornyelse på Langeland.

Landsbyfornyelsespuljen dækker kun private hjem. Et forfaldent landbrug kan derfor godt få stuehuset revet ned, men staldbygninger og lader kan ikke fjernes med statsstøtte.

En stor del af økonomien i byggeriet skal derfor finansieres af fondsmidler, som Langelands Efterskole og Lendager Arkitekter søger.

Prisen for byggeriet er endnu ikke offentliggjort, men forventes at være af en anselig størrelse.

Byggeriet forventes at begynde, så snart fondsmidlerne bevilliges.

 

 

Foto: Langelands Efterskole

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment