Lokalpolitikere fra Langeland på inspirationstur til nyt børnehus på Thurø

Udsyn giver indsigt. Det er sloganet for en gruppe af lokalpolitikere, pædagogisk personale og embedsfolk fra Langeland Kommune, da de onsdag eftermiddag er på inspirationstur med rundvisning i det nye børnehus, der er under opførelse på Thurø.
IMG_6294

AF ERIK JØRGENSEN

 

Et nyt børnehus er på den politiske dagsorden på Langeland, og derfor er det oplagt at lægge billet ind på at blive klogere på, hvordan Svendborg Kommune indretter et nyt børnehus på Thurø med plads til 114 børn.

De langelandske gæster er lydhøre, da de bliver introduceret i processen af bygningskonstruktør Jesper Skovgaard Andersen, der blandt andet fortæller, at det er en god ide at lade sig inspirere af, hvordan andre gør, og at de fra Svendborg Kommune selv har været på inspirationstur i Jylland, hvor de i Skanderborg tog notits af gode råd til fremtidens bæredygtige børnehus.

Ligeledes skal langelænderne være opmærksomme på, at det er en flerårig proces at bygge nyt, fordi det kræver planlægning og rådslagning, og det er vigtigt at inddrage relevante personalegrupper.

 

 

Åbent hus i børnehus
Østerdalen Eriksholm Børnehus – det nye børnehus på Thurø inviterer til åbent hus torsdag 15. august klokken 16-17.30.

Det bliver muligt at få en rundvisning i børnehusets nye lokaler og få en fortælling om de pædagogiske tanker bag byggeriet.

 

Fremtidens bæredygtige børnehus på Thurø
Med 14 vuggestuepladser, 100 børnehavepladser og heldagslegestue til dagplejere på Thurø er det et stort men fleksibelt børnehus.

For at imødekomme alle behov og børnegrupper er børnehuset inddelt i fire “klynger”. Hver klynge består af to grupperum, egen indgang og toiletfaciliteter. Legepladsen er ligeledes delt i fire områder – legeplads til heldagslegestue, til vuggestue, til børnehave tæt på huset og til børnehave længere væk fra huset.

I det nye børnehus er der lagt vægt på bæredygtighed i en bred forstand:

  • Bygningen udføres som et DGNB-certificeret byggeri. Det betyder, at der er taget særligt hensyn til miljø, sundhed, økonomi og sociale forhold.
  • Der er lagt vægt på, at bygningen bliver funktionel. Det vil sige, at bygningen indrettes, så den kan opfylde de fleste ønsker fra de kommende brugere af børnehuset.
  • Placeringen af bygning og legeplads er nøje udvalgt, så det tilgodeser nærmiljøet – også uden for børnehusets åbningstid. F.eks. er legepladsen placeret ud mod de eksisterende boldbaner, og der sættes låger i hegnet, så legepladsen kan benyttes af alle øens beboere uden for åbningstid.
  • Uden for åbningstid kan parkeringspladserne også benyttes. Det kan aflaste parkering i forbindelse med fodboldkampe og lignende på Rønnebærvænget.
  • Selv om det bliver en stor institution, har det været vigtigt, at den skal føles “lille” for både børn og forældre. Derfor bliver der separate indgange til hvert grupperum, der også får flugtvej via dør ud i det fri. Altså ingen fælles hovedindgang, som vi ser i eksisterende børnehaver.
  • Derudover opføres der store udhæng på bygningen, hvor børn og voksne kan sidde i alt slags vejr og spise madpakker eller lege, og som kommer til at skabe sammenhæng mellem inde- og udearealerne. Det store udhæng har også den funktion, at det kommer til at beskytte bygningen mod vind og vejr. Der bliver ligeledes bygget store vinduespartier fra hvert grupperum, så alle nemt kan fornemme, hvad der sker på legepladsen, fornemme årstiderne.
  • Ligeledes indrettes et centralkøkken i børnehuset, som skal tilberede maden fra bunden, så alle børnene får ernæringsrigtig kost og kan slippe for madpakken.Kilde: Svendborg Kommune.

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment