Klimatrusler til trods

Campingchef på Øgavl reklamerer med camping 20-30 meter fra vandkanten
Skærmbillede 2024-05-23 kl. 16.10.20

AF ERIK JØRGENSEN, Redaktør THURINEREN

 

Knud Albertsen har drevet Møllegaardens Strand Camping i 40 år, og der har aldrig været problemer med oversvømmelser om sommeren, kun kortvarigt om vinteren

Smørmosen, Thurø Rev, Flagebakken, Skårupøre Sund og til dels Valborgs Kasse bliver i diverse fremtidsprognoser for klimaets og vejrets udvikling udpeget som mål for oversvømmelser, når klimaforandringer udvikler voldsomt vejr med stormflod og skybrud med kaskader af regn og skummende hav ind over de sydfynske kyster.

Men på et skilt ved vejkrydset Flagebakken/Søndervej/Gyldenstensvej reklamerer campingchef Knud Albertsen modigt med følgende opfordring:

“Camping på Thurø. Vil du campere 20-30 meter fra vandkanten? Vi ses på Møllegaardens Strand Camping” – med en pil 500 “denne vej”. Mod Øgavl.

– Knud, du reklamerer med camping 20-30 meter fra vandkanten. Hvordan oplever I, når vandet stiger, som vi har oplevet flere gange?

Og campingchefen svarer:

– I de 40 år, hvor jeg har haft pladsen, har der aldrig været havvand på pladsen om sommeren. Om vinteren sker det, at der kortvarigt står havvand på pladsen.

Om denne optimistiske tone holder vand i fremtiden er interessant, fordi Svendborg Kommunes Klimaplan advarer om særlige klimaudfordringer, blandt andet med baggrund i Kystdirektoratets prognoser for det sydlige Fyn, der viser, at havet forventes at stige op til 56 cm mod slutningen af dette århundrede.

“Det vil have stor indflydelse på forholdet mellem land og hav i Svendborg Kommune. Storme vil erodere kyster, og den stigende vandstand vil skabe hyppigere oversvømmelser i de kystnære områder i kommunen. Med andre ord vil Svendborg Kommune med sin topografi og kystnære beliggenhed i høj grad blive påvirket af fremtidens klimatrusler. Klimatilpasning i Svendborg Kommune har derfor fokus på at sikre, at kystbyer og øvrige tætbeboede områder, kyststrækninger og det åbne land gøres mere robust over for en øget risiko for især oversvømmelser fra stormflod og skybrud”, blinker advarselslamperne i klimaplanen.

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment