Forlist historisk skib på ny jomfrutur

Historisk træskib fra 1880, som sank i Spodsbjerg Havn i 2014, er hævet og renoveret for knap 1,4 mio. kroner fra primært Skibsbevaringsfonden. ”Skibet” er nu sikkert i sin hjemhavn i Træskibshavnen i Aarhus.
1

AF KIM BASSE – SVENDBORGTIDENDE.DK

 

Det var et bevægende øjeblik for skipper Peer Bonnemann, da han sammen med sin to mand store besætning sejlede ud af Årøsund Skibsværft ved Haderslev i Sønderjylland.

– Jeg havde sommerfugle i maven her til morgen, siger Peer Bonnemann, der er skipper på det historiske træskib ”Skibet” og samtidig formand for Foreningen til bevarelse af ”Skibet” Anno 1880, som driver ”Skibet”, og fortsætter:

– Det er mere end to og et halvt år siden, at ”Skibet” sank. Det har været en lang proces – alt for lang, og humøret har været meget op og ned. Men nu er vi afsted, ”Skibet” sejler rigtig godt, det er dejligt vejr, og det glider bare stille og roligt fremad, siger Peer Bonnemann.

 

Historisk skib forliste i 2014
Tilbage i oktober 2014, forliste det næsten 150-årige historiske og bevaringsværdige skib, ”Skibet””. Det skete efter at have fået motorproblemer under en fragt af moselvin, som ”Skibet” samlede op i Kiel. Vinen skulle sejles til København, hvor det skulle ankomme på kulturnatten. Frem kom vinen, også i tide, men det var først efter at være blevet bjerget fra bunden af Spodsbjerg Havn. Men den skæbnesvangre aften, da ”Skibet” sank sidder stadig som et tungt minde hos skipperen og besætningen på ”Skibet”.

– Det kunne have kostet menneskeliv. Min kone gled, da vi blev reddet i land, og hvis ikke vores gast, Jacob havde været hurtig og greb hende, så var hun faldet lige ned i malstrømmen mellem kaj og skib og var blevet knust, da det øjeblikket efter blev slået ind mod kajkanten igen, siger Peer Bonnemann og fortsætter:

– Reaktionen på forliset kom først cirka tre måneder efter. Men da al arbejdet med bjærgningen stod på, var det vigtigt at fokusere på det. Det var vigtigt for mig, at alle om bord fik talt sammen om aftenen, inden vi gik i seng. Jeg er glad for, at jeg har sejlet så mange år og med så mange forskellige skibe. Bagefter er der selvfølgelig altid en masse overvejelser, om jeg kunne have gjort noget anderledes, men når jeg analyserer situationen, står det klart, at det var der ikke. Der er en chance, og det er den, du tager. Det har været vigtigt for mig at få anerkendelse for forløbet, og alt det der skete de timer, og det har jeg fået, især da vi fik aktindsigt i Søværnets rapport, der uddelte ros til skipper og mandskab for at bevare roen og gøre de rigtige ting, siger Peer Bonnemann.

 

Renoveret for 1,4 mio. kroner
I de to og et halvt år, der er gået siden forliset, har ”Skibet” ligget på Årøsund Skibsværft øst for Haderslev. Her er det blevet restaureret for knap, 1,4 mio. kroner og ført tilbage til, hvordan det så ud i 1910, som er det ældste, man konstruktionsmæssigt har kunnet finde dokumentation for i form af billeder og tegninger. Det er Skibsbevaringsfonden, der har været den store bidragsyder til genrejsningen af ”Skibet”.

– For at kunne kende sin nutid, så skal man kende sin fortid. Et træ kan ikke vokse uden rødder, og historien har heller ikke kunnet udvikle sig uden rødder. Det gør at man kan forstå udviklingen, og det gælder på søen såvel som på land. ”Skibet” er i vores øjne meget interessant, fordi det fortæller kystfragtens historie, og der er ””Skibet”” en god repræsentant, fordi vi ikke har så mange klinkbyggede erhvervsfartøjer tilbage som har sejlet med gods, og ””Skibet”” er på den måde enestående. Så det har vi gjort, at hvis ikke vi gik ind og støttede ”Skibet”, så måtte vi se en del af vores kulturarv forsvinde, og det gør at vi spidser blyanten og ser på, hvad vi kan gøre, siger Tom Rasmussen, sekretariatsleder i Skibsbevaringsfonden.

 

Lille fond med stor opgav
I år har Skibsbevaringsfonden cirka 4 mio. kroner til fordeling blandt ansøgninger til restaureringer af bevaringsværdige skibe, mens fonden i år har vi fået ansøgninger for omkring 11 mio. kroner. Det er dermed kun cirka en tredjedel af ansøgerne, som Skibsbevaringsfonden kan hjælpe.

Blandt nogle af de ting, som er blevet lavet på ””Skibet”” for at føre det tilbage til sit udseende i 1910, er at roret er blevet kortere, der er kommet kortere rorpind på, kølen er blevet gjort dybere og er blevet ændret. Derudover er der kommet ny motor, som er en trecylindret Buck fra 1964. Og endelig er masterne blevet flyttet, så ””Skibet”” ligger mere stabilt i vandet.

– Oprindeligt havde ””Skibet”” et lille halvdæk agter. Det er blevet genskabt, og dem, der har forstand på både vil kunne se, at det har fået sine klinkenagler tilbage i klædningen. Det fremstår derfor nu med en meget højere grad af autenticitet end før forliset, og det er vi rigtig glade for. Der er kommet rigtig meget ud af restaureringen. Det har kostet mange penge, men jeg mener at vi alle bør være tilfredse med resultatet. Vi har gjort os rigtig meget umage for at gøre det så korrekt som muligt, og vi har fulgt det tæt, så jeg synes, at vi i den sidste ende har fået det bedst tænkelige resultat ud fra forudsætningerne og de tilgængelige midler, siger Tom Rasmussen og fortsætter:

– Vi er en lille fond med en stor opgave. 1,4 mio. kroner er et pænt beløb. Vi giver støtte i form af lån, og når vi låner penge ud, så er det som rente- og afdragsfrie lån. Vi operer med meget beskedne budgetter og forsøger at bruge pengene der hvor de kan gøre nytte på bedst mulige måde, og det er netop ved at bidrage til foryngelse og fornyelse af de her skibe, og det er vores opgave at bruge de få midler vi har til at bevare de gode eksempler på dansk maritim kulturarv, som vi har, siger Tom Rasmussen.

Det specielle ved en galease er, at mesanmasten er mindre end stormasten. Derudover er ””Skibet”” klinkbygget, hvilket er specielt for danske skibsfartøjer.

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment