Historien om Eskær Skole

Frederik Juels Skole ligger i dag i Den Fynske Landsby, der er ’En landsby fra H.C. Andersens tid’ og altså dermed har 1800-tallet som omdrejningspunkt.
HOVEDFOTO - Historien om Eskær Skole

AF LISE GERDA KNUDSEN
Overinspektør, Den Fynske Landsby

 

På en smuk og varm sommerdag i 2014 mødtes godt 30 tidligere elever på Frederik Juels Skole, der lå i Eskær på Tåsinge, indtil den i 1950’erne blev flyttet til Den Fynske Landsby, hvor den genrejstes i 1976. Den Fynske Landsby havde i anledning af 200-års jubilæet for Skolelovene af 1814 inviteret alle tidligere elever på skolen på besøg til kaffe & kage, fortælling om skolens historie og almindelig snak.

Da alle var bænket indledtes dagen med et kort oplæg om Frederik Juels Skoles historie og betydningen af 1814-lovene for datidens skolebørn. På opfordring bringes her en let omskrevet udgave af oplægget.

 

Skolen i Den Fynske Landsby
Frederik Juels Skole ligger i dag i Den Fynske Landsby, der er ’En landsby fra H.C. Andersens tid’ og altså dermed har 1800-tallet som omdrejningspunkt. Skolen udgør et vigtigt element i ’museumslandsbyen’, fordi skoler og skolegang fik enorm betydning for den udvikling, der skete i Danmark i 1800-tallet.

 

Frederik Juels Skole
Frederik Juels Skole lå oprindelig i Eskær på Tåsinge. Da skolen blev bygget, var der ikke noget ’Eskær’.
Skolen fik sit navn efter kammerherre Frederik Juel, der var godsejer på Valdemars Slot og overhoved for stamhuset Thorseng i perioden 1781-1827. Han ejede hele Tåsinge, og derfor var det naturligvis på hans jord, skolen i Eskær blev bygget. Men pengene til selve skolebygningen samlede de lokale bønder selv indtil fra begyndelsen af 1800-tallet. Der var stor befolkningsvækst – mange børn – på Tåsinge i begyndelsen af 1800-tallet, og med Skoleloven 1814 blev der brug for flere skoler.

 

Skolebygningen
Frederik Juels Skole stod færdig i 1826-27, og bestod da af skolebygningen med skolestue og lærerbolig samt en udlænge til stald og lade. Det er denne lade, der i dag rummer Taasinge Museum og Lokalhistoriske Arkiv.

I 1884 blev skolebygningen udvidet med fem alen (knap 2 meter) i hver ende, så der blev bedre plads til både eleverne og lærerfamilien. Denne udvidelse blev dog tilbageført, da man genrejste skolen i den Fynske Landsby i 1976. Dette skete formentlig på baggrund af ønsket om at vise den ’oprindelige’ skoles størrelse, men de mange gamle elever, der besøgte Den Fynske Landsby i sommers, synes vist det var lidt sært at se deres gamle skole forkortet på den måde!

 

Lærerne på Frederik Juels Skole
Skolens første lærer hed Erik Henrik Rasmussen. Han var uddannet på Bernstorffsminde Seminarium på Brahetrolleborg Gods. Det var ikke alle landsbybørn forundt at blive undervist af en seminarieuddannet lærer, det var ofte degnen eller måske en håndværker, soldat eller en latinskoleelev fra en nærliggende købstad.

Erik Rasmussen var lærer ved skolen i 33 år, før han blev afløst af Hans Henrik Andersen i 1860. Skolen havde kun én lærer, indtil forskolelærer Martha Septina Algreen Prütz blev ansat ved den nyoprettede forskole til Frederik Juels Skole i 1908. Det var mens Anton Petersen var skolelærer. Sidste lærer på skolen blev Alfred Odmand Jørgensen, der virkede her fra 1935 til skolens nedlæggelse i 1956. Herefter fortsatte han som skoleinspektør på den nyåbnede Sundhøjskolen.

 

Frederik Juels Skole i nyere tid
I Den Fynske Landsby formidles 1800-tallets dagligliv på landet, og derfor har museet haft fokus på skolens ældste historie. Med besøget af ca. 30 tidligere elever, som gik på Frederik Juels Skole i 1930’erne, ’40’erne og ’50’erne fik vi pludselig nogle beretninger om skolegangen i nyere tid. Denne form for indsamling af vores bygningers historie er vigtig for museets mulighed for at fortælle en helhedshistorie – både om bygningerne ’liv’ og virke i 1800-tallet, men også om deres betydning længere op imod vore dage. Skulle der blandt læserne være gamle elever fra skolen eller andre med viden om eller billeder af Frederik Juels Skole, mens den stadig stod i Eskær, er vi i Den Fynske Landsby meget interesserede i at høre fra jer.

.

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment