Børneboom udfordrer Thurø Skole

Elevprognose forudser en heftig stigning i antal af elever på Thurø Skole fra 355 efter sommerferien til 420 elever i skoleåret 2029/30, og derfor skal skoleleder og skoleforvaltning løse udfordring med at skaffe nok undervisningslokaler.
IMG_5764

AF ERIK JØRGENSEN, redaktør THURINEREN

 

Thurø er en populær tilflytter ø, hvor børnefamilier fra det ganske land indløser enkeltbillet over dæmningen for at slå sig ned på en matrikel på disse kanter.

Det smitter af på Thurø Skole, hvor et stigende børnetal presser kapaciteten de kommende år. Det vil sige, at der bliver for få undervisningslokaler, fordi antallet af klasser stiger. Det fremgår af ny elevprognose, hvor antallet af klasser på de forskellige årgange løbende stiger fra to til tre, kulminerende i skoleåret 2029/30 med i alt 420 elever i børnehave- til 6. klasse og tre klasser på alle årgange. Det vil sige behov for 21 klasselokaler.

Den udfordring arbejder skoleleder Rie Storm på at finde en løsning på, fordi det begynder at stramme til allerede efter sommerferien.

– 58 børn begyndte i forårs-sfo, og vi ser positivt på den udvikling, som Thurø Skole er inde i, og det store tilvalg af os som øens skole, siger Rie Storm.

Hun er, som hun siger, “i god dialog” med kommunens skoleforvaltning om de muligheder og eventuelle begrænsninger, der er i forbindelse med den tilvækst af elever, som Thurø Skole oplever.

– Det er derfor noget, vi følger meget tæt, forsikrer hun.

Mens der ser ud til at være en løsning på udbuddet af klasselokaler i næste skoleår, bliver udfordringen forstærket i skoleåret 2025/26, hvor antallet af klasser stiger fra 16 til 17 på grund af børneboom i de mindste klasser. Og så går det ellers slag i slag, når eleverne rykker en klasse op, de kommende skoleår med 18 klasser i 2026/27, 19 klasser i 2027/28 og 20 klasser i skoleåret 2028/29.

 

Download elevtalsprognose

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment